Program – Essensen af Yoga

Studio Flow, Bagergade 16, 5700 Svendborg


Tidspunkter:

Lørdag: 07.30 – 16.30

Søndag: 07.30 – 15.30

Ialt: 204 timers uddannelse

 

Anatomi

13.-14. januar 2024 

 • Et krydsklip mellem vestlig medicin og Chakra systemet.
 • Forelæsning og fysiske øvelser.

Underviser: Læge Magdalena Lock Johansen – Den nederste del af kroppens muskulære system samt de indre organers funktion.
Underviser: Ulla Steen – Den nederste del af kroppens subtile og energetiske betydning for vores mentale og fysiske sundhed.

 

 

10.-11. februar 2024 

Et krydsklip mellem vestlig medicin og Chakra systemet

 • Forelæsning og fysiske øvelser.

Underviser: Læge Magdalena Lock Johansen – Den øverste del af kroppens muskulære system samt de indre organers funktion.
Underviser: Ulla Steen – Den øverste del af kroppens subtile og energetiske betydning for vores mentale og fysiske sundhed.

Alignment – Asanas – Hatha Yoga

“There is no universally correct alignment – there is only correct alignment for an individual in a specific asana”

9.-10. marts 2024 

 • Effekt af hver enkelt asana – fysisk og mentalt
 • Koordinering af asana med åndedrættet
 • “Hands on” guidning
 • Verbal guidning
 • Partner yoga
 • Anvendelse af hjælpemidler
 • Asana navne på sanskrit og dansk

Underviser: Ulla Steen

Pranayama – Åndedrættet

“I took a deep breath and listened to the old bray of my heart: I am, I am, I am.”

6.-7. April 2024

 • Forskellige åndedrætsteknikker, deres virkning og formål
 • Integrere åndedrættet i de fysiske øvelse
 • Integrere åndedrættet i meditation
 • Integrere åndedrættet i dagligdagen
 • Bandhas – Kropslåse

Underviser: Ulla Steen

 

Kundalini – energigivende Yoga

“When you don’t go within, you go without.”

4.-5. maj 2024 

Kundalini yoga adskiller sig markant fra andre former for yoga. Kundalini yogaen er mangefacetteret og rummer både dyb spirituel visdom og er kilde til fysisk og energetisk overskud. Kundalini Yoga kaldes også “Bevidsthedens Yoga”

 • Kundalini yogaens oprindelse og historie
 • Kundalini yogaens filosofi
 • Kundalini mantras (Gurmukhi)
 • Bandhas, mudras og pranayama


8.-9. juni 2024

 • Læse Kundalini Yogaens kriya´er ud fra TCM og Chakra læren
 • Undervise i og sammensætte kriya´er
 • Integrere Kundalini. Yoga i din undervisning
 • Chanting, Naad, Gong og Kundalini Yogaens musik

Underviser: Ulla Steen

Meditation

“There is nothing outside of us. It’s all in us.”

10.-11. august 2024

 • Koncentration
 • Reflektion
 • Sankalpa
 • Yoga Nidra
 • Walking meditation
 • Mantra
 • Mudras

Underviser: Ulla Steen

Yin Yoga 

Yin Yoga is simple, but simple does not mean easy.” …

14.-15. September 2024

 • Det gode undervisningsrum og principper i en yin yogapraksis
 • De klassiske yin yogastillinger, herunder praksisarbejde med stillingernes fokusområde, kontraindikationer, alternative stillinger, variationer og “props” samt “counterposes”.
 • Yin yoga i en yang-præget verden
 • Daoisme og traditionel kinesisk medicin
 • Yin og yang
 • Fascia/bindevæv
 • Qi og meridianlære
 • De 5 elementer: Ild, vand, jord, træ og metal
 • De 12 hovedmeridianbaner

Underviser:

Yin Yoga lærer Signe Bøtter-Jensen

Special yoga

“Different roads sometimes lead to the same castle.”

12.-13. oktober 2024

Yoga er ikke kun for en bestemt aldersgruppe, køn, race, religion eller lign. Yoga er for alle. Der findes specialuddannelser indenfor mange områder, men som all-round yogalærer, bør du have et indblik i alle spektre af mangfoldigheden, da den forhåbentlig bliver repræsenteret i mange yogaklasser fremover.

 • Oprettelse af specialhold og hvilke efteruddannelser det kræver, f.eks. børn, ældre og gravide
 • Livets faser (chakra teoriens 7 trins udvikling)
 • Undervise en specialklasse og integrere specialundervisning i “normal” klasse (praktiske øvelser).

Underviser: Ulla Steen

Opbygning af yogalektion, workshop, eneundervisning

“That’s the pride of a teacher: that he has the privilege to serve another student, because somebody served him.”

9.-10. November 2024

 • Egenpraksis og forberedelse
 • Indretning af yogalokale
 • Opbygning af intelligent sekventering
 • Improvisation
 • Anvendelse af musik

Underviser: Ulla Steen

Filosofi/Etik – underviserens rolle

“I’m not a woman, I’m not a man, I’m not a person, I’m not myself. I am a teacher.”

14.-15. December 2024

Når man integrerer yoga i sit liv og specielt som yogalærer, inkluderer det visse moralske standarder. I Sanskrit hedder det yamas eller discipliner, som er nævnt i Patanjalis ottefoldige vej. Vi tager udgangspunkt i disse og modulet er opbygget således at vi diskuterer etik og moral, som oftest er meget individuelt betinget. Et spændende modul som forhåbentlig åbner for nye måder at anskue yogalærerens rolle på.

 • Etisk opførsel (yama)
 • Selvpraksis (niyama)
 • Fysisk praksis (asana)
 • Livskraft/åndedrættet (pranayama)
 • Tilbagetrækning af sanserne (pratyahara)
 • Koncentration (dharana)
 • Meditation (dhyana)
 • Fuldkommen erkendelse – uden tilknytning (samadhi)

Underviser: Ulla Steen

Praksis

“Practice doesn’t make perfect. Practice reduces the imperfection.”

11.-12. januar 2025

 • Vi repeterer hele forløbet, stiller spørgsmål, får svar, arbejder i grupper og arbejder praktisk med undervisningssessioner

Underviser: Ulla Steen

 

15.-16. februar 2025

Eksamen

“Well, tests ain’t fair. Those that study have an unfair advantage. It’s always been that way.

Pris

Pris kr. 38.500,- for hele uddannelsen. 
Prisen inkluderer eksamenfri yoga på Ulla Steen´s hold i Studio Flow, Svendborg, mens uddannelsen foregår. Bor du ikke i Svendborg eller nærmeste omegn, kan du deltage gratis i dagsworkshops som afholdes i København og resten af landet.
(Workshops over flere dage med overnatning, er undtaget).

Morgenmad lørdag og søndag, er inkluderet i prisen.

Der vil blive udleveret kompendium til hvert modul samt anbefalinger af litteratur.

Betalingen kan deles over 12 måneder, forudsat at betalingen foretages via betalingsservice. Mister man et modul eller flere, kan de genoptages på de kommende yogalæreruddannelser indenfor en tidsperiode på 2 år fra den dato uddannelsen blev påbegyndt. Betaling for morgenmad ved deltagelse i ekstra moduler kr. 100,- pr. dag.

Man kan ikke modtage bevis for afsluttet yogalæreruddannelse, før alle moduler er gennemført. Ønsker man eksamination, skal alle moduler på uddannelsen være gennemført inden for en tidsperiode på 2 år, fra den dato uddannelsen blev påbegyndt.

Hvis eksamination ønskes efter den skemalagte eksamen, pålægges et gebyr på kr. 800,-

Forlængelse af uddannelsen udover de fastsatte 12 måneder, giver ikke adgang til gratis yoga eller workshops afholdt af Ulla Steen.

Ved tilmelding forpligter du dig til at betale hele uddannelsen, også hvis du vælger at stoppe undervejs.

Bliver det nødvendigt at stoppe samarbejdet fra min side, betales for den modtagne undervisning, og et evt. restbeløb tilbagebetales.

Optagelse på uddannelsen kræver en personlig samtale, således forventninger kan afstemmes. Du er altid velkommen til at ringe til mig på tlf. 29827599.

Er du allerede uddannet yogalærer, kan du se efteruddannelsesprogrammet her

Ulla Steen