Program – Essensen af Yoga

Studio Flow, Bagergade 16, 5700 Svendborg


Tidspunkter:

Fredag: 19.00 – 21.00

Lørdag: 07.00 – 16.30

Søndag: 07.00 – 15.30

 

Anatomi

“DEN NEDERSTE DEL AF KROPPEN”

20.-22. januar 2023 (opstart uddannelse 2023/2024

 • 20 timer
 • Et krydsklip mellem vestlig medicin og Chakra systemet.
 • Forelæsning og fysiske øvelser.

Underviser: Læge Magdalena Lock Johansen – Den nederste del af kroppens muskulære system samt de indre organers funktion.
Underviser: Ulla Steen – Den nederste del af kroppens subtile og energetiske betydning for vores mentale og fysiske sundhed.

 

DEN ØVERSTE DEL AF KROPPEN”

17.-19. februar 2023 (uddannelse 2023/2024)

 • 20 timer
 • Et krydsklip mellem vestlig medicin og Chakra systemet
 • Forelæsning og fysiske øvelser.

Underviser: Læge Magdalena Lock Johansen – Den øverste del af kroppens muskulære system samt de indre organers funktion.
Underviser: Ulla Steen – Den øverste del af kroppens subtile og energetiske betydning for vores mentale og fysiske sundhed.

Alignment – Asanas – Hatha Yoga

“There is no universally correct alignment – there is only correct alignment for an individual in a specific asana”

17.-19 marts 2023 (uddannelse 2023/24)

 • 20 timer
 • Effekt af hver enkelt asana – fysisk og mentalt
 • Koordinering af asana med åndedrættet
 • “Hands on” guidning
 • Verbal guidning
 • Partner yoga
 • Anvendelse af hjælpemidler
 • Asana navne på sanskrit og dansk

Underviser: Ulla Steen

Pranayama – Åndedrættet

“I took a deep breath and listened to the old bray of my heart: I am, I am, I am.”


14.-16. april 2023 (uddannelse 2023/24)

 • 20 timer
 • Forskellige åndedrætsteknikker, deres virkning og formål
 • Integrere åndedrættet i de fysiske øvelse
 • Integrere åndedrættet i meditation
 • Integrere åndedrættet i dagligdagen
 • Bandhas – Kropslåse

Underviser: Ulla Steen

 

Yoga, kropssprog og stemme

“Raise your words, not your voice. It is rain that grows flowers, not thunder”

12.-14. maj 2023 (uddannelse 2023/24)

Det er svært at komme med faste udsagn om vores kropssprog, fordi en lang række ubevidste skyggebevægelser, samt modtagerens perception, spiller ind.
Men man kan gøre sig en lang række principper bevidst.
Og man kan bevidstgøre rum- spil- og tyngdekraftsfornemmelse, og derudfra bruge sin intuition, empati og lytteevne.
Humør, fysisk handling og rytmisk kontakt ligger skjult i stemmeføringen og kan bruges aktivt, hvis bevidstgjort.
Bevidstheden om arketypiske træk og funktioner kan inspirere kropssprog og tale og skabe nye kvaliteter i interaktioner med andre.

 • Berøringens sprog
 • Stilhedens sprog
 • Ordenes betydning
 • Yogalærerens kropssprog
 • Elevernes kropssprog

Undervisere:

Peter Kunz, dramalærer ved Odense Teaterskole
Yogalærer Ulla Steen

Kundalini – energigivende Yoga

“When you don’t go within, you go without.”

17.-19. juni 2022 (uddannelse 16.-18. juni 2023/24)

Kundalini yoga adskiller sig markant fra andre former for yoga. Kundalini yoga er en science og et fantastisk redskab til at opbygge energi og sundhed.

 • 20 timer
 • Læse Kundalini yogaens kriya´er ud fra TCM og Chakra læren
 • Undervise i og sammensætte kriya´er
 • Integrere Kundalini Yoga i din undervisning
 • Kundalini mantras (Gurmukhi)
 • Bandhas, mudras og pranayama
 • Kundalini yogaens filosofi

Underviser: Ulla Steen

Meditation

“There is nothing outside of us. It’s all in us.”

19.-21. august 2022

 • 20 timer
 • Koncentration
 • Reflektion
 • Sankalpa
 • Yoga Nidra
 • Walking meditation
 • Mantra
 • Mudras

Underviser: Ulla Steen

Yin Yoga og Yoga Nidra

Yin Yoga is simple, but simple does not mean easy.” … Yoga Nidra means sleep, but not sleep as you know it!

9.-11. September 2022

Lørdag

 • 20 timer
 • Klassiske Yin stillinger
 • Yin/Yang
 • De 12 hoved-meridianer
 • Fascia/bindevæv
 • Opmærksomhed og accept

Søndag 

 • Yoga Nidra
 • Hvordan yogisk søvn kan give større kreativitet, bedre hukommelse, øget energiflow og ligevægt i dit liv
 • Sankalpa
 • 20 – 30 – 60 minutters Yoga Nidra
 • Læren om hvordan du kan udøve selvhealing gennem Yoga Nidra

Undervisere:

Yin Yoga lærer Signe Bøtter-Jensen

Yogalærer Ulla Steen

 

 

 

Special yoga

“Different roads sometimes lead to the same castle.”

7.-9. oktober 2022

Yoga er ikke kun for en bestemt aldersgruppe, køn, race, religion eller lign. Yoga er for alle. Der findes specialuddannelser indenfor mange områder, men som all-round yogalærer, bør du have et indblik i alle spektre af mangfoldigheden, da den forhåbentlig bliver repræsenteret i mange yogaklasser fremover.

 • 20 timer
 • Oprettelse af specialhold og hvilke efteruddannelser det kræver, f.eks. børn, ældre og gravide
 • Livets faser (chakra teoriens 7 trins udvikling)
 • Undervise en specialklasse og integrere specialundervisning i “normal” klasse (praktiske øvelser).

Underviser: Ulla Steen

Opbygning af yogalektion, workshop, eneundervisning

“That’s the pride of a teacher: that he has the privilege to serve another student, because somebody served him.”

4.-6. November 2022

 • 20 timer
 • Egenpraksis og forberedelse
 • Indretning af yogalokale
 • Opbygning af intelligent sekventering
 • Improvisation
 • Anvendelse af musik

Underviser: Ulla Steen

Filosofi/Etik – underviserens rolle

“I’m not a woman, I’m not a man, I’m not a person, I’m not myself. I am a teacher.”

2.-4. December 2022

Når man integrerer yoga i sit liv og specielt som yogalærer, inkluderer det visse moralske standarder. I Sanskrit hedder det yamas eller discipliner, som er nævnt i Patanjalis ottefoldige vej. Vi tager udgangspunkt i disse og modulet er opbygget således at vi diskuterer etik og moral, som oftest er meget individuelt betinget. Et spændende modul som forhåbentlig åbner for nye måder at anskue yogalærerens rolle på.

 • 20 timer
 • Etisk opførsel (yama)
 • Selvpraksis (niyama)
 • Fysisk praksis (asana)
 • Livskraft/åndedrættet (pranayama)
 • Tilbagetrækning af sanserne (pratyahara)
 • Koncentration (dharana)
 • Meditation (dhyana)
 • Fuldkommen erkendelse – uden tilknytning (samadhi)

Underviser: Ulla Steen

Praksis

“Practice doesn’t make perfect. Practice reduces the imperfection.”

6.-8. januar 2023

 • 20 timer
 • Vi repeterer hele forløbet, stiller spørgsmål, får svar, arbejder i grupper og arbejder praktisk med undervisningssessioner

Underviser: Ulla Steen

 

 

Eksamen

“Well, tests ain’t fair. Those that study have an unfair advantage. It’s always been that way.

3.-5. februar 2023

Pris

Pris kr. 38.500,- for hele uddannelsen. Ved betaling af hele beløbet ved uddannelsens start, får du en yogamåtte fra Holistic Silk til en værdi af kr. 1600.
Prisen inkluderer eksamenfri yoga på Ulla Steen´s hold i Studio Flow, Svendborg, mens uddannelsen foregår. Bor du ikke i Svendborg eller nærmeste omegn, kan du deltage gratis i dagsworkshops som afholdes i København og resten af landet.
(Workshops over flere dage med overnatning, er undtaget).

Økologisk morgenmad lørdag og søndag, er inkluderet i prisen.

Der vil blive udleveret kompendium til hvert modul samt anbefalinger af litteratur.

Betalingen kan deles over 12 måneder, forudsat at betalingen foretages via betalingsservice. Mister man et modul eller flere, kan de genoptages på de kommende yogalæreruddannelser indenfor en tidsperiode på 2 år fra den dato uddannelsen blev påbegyndt. Betaling for morgenmad ved deltagelse i ekstra moduler kr. 100,- pr. dag.

Man kan ikke modtage bevis for afsluttet yogalæreruddannelse, før alle moduler er gennemført. Ønsker man eksamination, skal alle moduler på uddannelsen være gennemført inden for en tidsperiode på 2 år, fra den dato uddannelsen blev påbegyndt.

Hvis eksamination ønskes efter den skemalagte eksamen, pålægges et gebyr på kr. 800,-

Forlængelse af uddannelsen udover de fastsatte 12 måneder, giver ikke adgang til gratis yoga eller workshops afholdt af Ulla Steen.

Ved tilmelding forpligter du dig til at betale hele uddannelsen, også hvis du vælger at stoppe undervejs.

Bliver det nødvendigt at stoppe samarbejdet fra min side, betales for den modtagne undervisning, og et evt. restbeløb tilbagebetales.